Uncategorized

Delitev turbokompresorjev

Posted on

Turbokompresorji se delijo na tri osnovne skupine: Prvo skupino tvorijo klasični turbokompresorji, pri katerih ni uravnavanja pritiska. Drugo skupino tvorijo turbokompresorji, pri katerih pritisk uravnavajo razbremenilni ventili WASTEGATE. Tretjo skupino […]